Ποιά εταιρεία πιστεύετε πως σας καλύπτει;
 
Είσοδος
Σύστημα Διαχείρισης Επιχειρήσεων Κάθε Μεγέθους

Προσφέρει ολοκληρωμένη εμπορική και οικονομική διαχείριση σε επιχειρήσεις κάθε μεγέθους που διαθέτουν τυποποιημένη δομή και μηχανογραφικές απαιτήσεις. Δυνατότητα αναβάθμισης σε WinEra ERP για κάλυψη των εξελισσόμενων απαιτήσεων επιχειρήσεων με έντονη αναπτυξιακή πορεία.

Καλύπτει:

 • Εμπορική διαχείριση
 • Οικονομική διαχείριση
 • Διαχείριση Serial Numbers
 • Διαχείριση Παρτίδων
 • Σύνθεση – Αποσύνθεση
 • Ειδικά χαρακτηριστικά (χρώμα – μέγεθος)
 • Εντατική Λιανική
 • Φορητή Τιμολόγηση
 • Διαχείριση Παγίων στοιχείων
 • Ισολογισμός
 • Import – Export & Transformation Utility (εργαλείο μεταφοράς στοιχείων από άλλες εφαρμογές)
 • Διαχείριση Εισαγωγών – Εξαγωγών