Ποιά εταιρεία πιστεύετε πως σας καλύπτει;
 
Είσοδος

Τεχνικό τμήμα (Service)

LabRepair

Η εταιρία μας διαθέτει εξαιρετικά καταρτισμένο τεχνικό τμήμα και αναλαμβάνει:

  • Τον τεχνικό έλεγχο του Η/Υ και την αποκατάσταση οποιαδήποτε βλάβης.
  • Έλεγχο και καθαρισμό επιβλαβούς λογισμικού (ιών, dialers, spyware κ.α.)
  • Φύλαξη του πολύτιμου αρχείου σας σε ασφαλές χώρο. (Backup)
  • Έλεγχο και μέτρηση δομημένης καλωδίωσης και δικτύου.
  • Αποκατάσταση βλάβης, παραμετροποίηση ενεργού εξοπλισμού Internet.
  • Μελέτη πρότασης και αναβάθμιση του Η/Υ σας.
  • Ανάκτηση δεδομένων από μέσα που έχουν καταστραφεί.
  • Τηλεφωνική υποστήριξη και επίλυση οποιουδήποτε προβλήματος.

 

Ενημέρωση

Siemens Sintony ic60

siemens_ic60

Siemens Sintony ic60

Πλήρως παραμετροποιήσιμο ασύρματο κέντρο συναγερμού από την κορυφαία εταιρεία παραγωγής συστημάτων συναγερμού Siemens Sintony ic60, 16 ζωνών με πολύ μεγάλες δυνατότητες, εύκολη εγκατάσταση και κορυφαία χαρακτηριστικά.

Περισσότερα...